راهیابی افزایش قیمت به جمعه بازار رفسنجان

با تغییرات اوضاع اقتصادی و ارز در کشور با جمعی از فروشندگان در جمعه بارار شهرستان #رفسنجان گفتوگویی کردیم و وضعیت بازار را از زبان بازاریان جویا شدیم. نوشته راهیابی افزایش قیمت به جمعه بازار رفسنجان اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.