همایش شیرخوارگان حسینی در روستای دره دور برگزار شد

همایش شیرخوارگان حسینی در روستای دره دور برگزار شد. نوشته همایش شیرخوارگان حسینی در روستای دره دور برگزار شد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.