باید از صنعت مس در این منطقه استفاده شود /متاسفیم در منطقه ای هستیم که دو صنعت منحصر به فرد وجود دارد ولی وضعیت ما خوب نیست

مهندس محمدی گفت :باید از صنعت مس در این منطقه استفاده شود ،متاسفیم در منطقه ای هستیم که دو صنعت منحصر به فرد وجود دارد ولی وضعیت ما خوب نیست. نوشته باید از صنعت مس در این منطقه استفاده شود /متاسفیم در منطقه ای هستیم که دو صنعت منحصر به فرد وجود دارد ولی وضعیت ما خوب نیست اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.