برگزاری المپیاد محلات در راستای ارتقای جایگاه ورزش در رفسنجان

شهردار رفسنجان گفت :با برگزاری این المپیادها باید ورزش خود را به جایگاه واقعی خودش ارتقا دهیم. نوشته برگزاری المپیاد محلات در راستای ارتقای جایگاه ورزش در رفسنجان اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.