تربیت اقتصادی را به مردم آموزش دهید

استاندار سابق کرمان گفت : تربیت اقتصادی را به مردم اموزش دهید بنده در استانداری سمتی ندارم ولی دل درگرو آبادانی استان و ایران دارم . نوشته تربیت اقتصادی را به مردم آموزش دهید اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.