خبرنگار از امنیت شغلی برخوردار نیست / خبرنگاران‌ مدیران را به سمت پاسخگویی و شفاف‌سازی سوق دهند

نماینده خبرنگاران رفسنجان و انار گفت: خبرنگار از امنیت شغلی برخوردار نیست و بالاخص خبرنگاران محلی که با کمترین حقوق و مزایا در این عرصه فعالیت می کنند. نوشته خبرنگار از امنیت شغلی برخوردار نیست / خبرنگاران‌ مدیران را به سمت پاسخگویی و شفاف‌سازی سوق دهند اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.