رسانه ها در جنگ اقتصادی امروز، یاری رسان صنعت باشند

مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان گفت: در شرایط کنونی کشور که به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب در جنگ اقتصادی قرار داریم از رسانه ها توقع داریم به کمک صنعتگران و همکاران ما در حوزه تولید بیایند تا بتوانیم از این گردنه سخت عبور کنیم. نوشته رسانه ها در جنگ اقتصادی امروز، یاری رسان صنعت باشند اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.