امام جمعه موقت شهرستان رفسنجان: وقت تسویه حساب و باندبازی نیست

امام جمعه موقت شهرستان رفسنجان گفت: باید همه دست به دست هم دهیم با وحدت و همدلی الان وقت تسویه حساب سیاسی و حزب بازی باندبازی نیست وقت این نیست که تریبون دست بگیریم وابروی هم دیگر را ببریم نوشته امام جمعه موقت شهرستان رفسنجان: وقت تسویه حساب و باندبازی نیست اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.