چهار بستنی فروشی در انار و رفسنجان پلمپ شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از پلمپ و تعطیلی 4 بستنی فروشی در سطح شهرستانهای انار و رفسنجان از ابتدای امسال تا کنون خبر داد. نوشته چهار بستنی فروشی در انار و رفسنجان پلمپ شد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.