تخلفات کالاهای اساسی را به صورت جدی مورد بررسی قرار می دهیم

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری رفسنجان گفت : جهت بررسی و پیگیری تخلفات کالاهای اساسی و راه مقابله با آن هر هفته جلساتی تشکیل می شود و به صورت جدی این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد . نوشته تخلفات کالاهای اساسی را به صورت جدی مورد بررسی قرار می دهیم اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.