ساماندهی کودکان کار و خیابانی طرحی نو بر چهره ی شهر رفسنجان

کودکان خیابانی و کار در رفسنجان ساماندهی می شوند. نوشته ساماندهی کودکان کار و خیابانی طرحی نو بر چهره ی شهر رفسنجان اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.