مهرانه قلب سفید حامی کودکان کار در رفسنجان

نماینده موسسه خیریه مهرانه قلب سفید در رفسنجان گفت: اولین شعبه موسسه مهرانه قلب سفید نزدیک به دو ماه است که کار خود را در شهر رفسنجان آغاز نموده و تاکنون 20 کودک کار تحت پوشش این موسسه قرار گرفته اند. نوشته مهرانه قلب سفید حامی کودکان کار در رفسنجان اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.