کودکان کار قربانی جرائم در جامعه

دادستان رفسنجان گفت: وجود کودکان کار بستری است که مردم شاهد وقوع جرائم بیشتر در جامعه باشند و متاسفانه بیشتر این کودکان قربانی جرائمی هستند که اتفاق می افتد . نوشته کودکان کار قربانی جرائم در جامعه اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.