اشتغالزایی موسسه خیریه مولای متقیان در رفسنجان 

مدیر عامل موسسه مولای متقیان گفت: موسسه مولای متقیان در خصوص اشتغال زایی موفق عمل کرده است و در هر کدام از پروژه ها ده ها نفر مشغول به کار هستند و برخی پروژه ها تا سقف 150 نفر هم مشغول به فعالیت هستند . نوشته اشتغالزایی موسسه خیریه مولای متقیان در رفسنجان  اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.