رسالت مسئولین در شرایط فعلی کشور عمل گرایی است / مردم از شعار خسته شدند / ضرورت برخورد جدی قوه قضائیه با اخلال گران

امام جمعه موقت رفسنجان گفت: رسالت دیگر مسئولین در شرایط فعلی کشور عمل گرایی است هرکسی در حوزه کاری خود تا می تواند عمل کنند شعار بس است مردم دیگر از شعار خسته شدند در عمل باید ثابت کنند . نوشته رسالت مسئولین در شرایط فعلی کشور عمل گرایی است / مردم از شعار خسته شدند / ضرورت برخورد جدی قوه قضائیه با اخلال گران اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.