بر شهریه مدارس غیر دولتی نظارت داریم / شهریه غیردولتی ها در کمیته تخصصی بررسی و تایید می شود

رئیس آموزش و پرورش رفسنجان گفت : آنچه که باعث می شود تفاوتی در شهریه مدارس غیردولتی دیده بشود خدمات ویژه ای است که ارائه می دهند . نوشته بر شهریه مدارس غیر دولتی نظارت داریم / شهریه غیردولتی ها در کمیته تخصصی بررسی و تایید می شود اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.