جمع آوری و عقیم سازی سگها بدون مدیریت زمان، اتلاف هرینه و وقت است / مسئولیت ما در قبال انسان ها بیشتر از حیوانات است

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: همه ما به این صورت فکر میکنیم که حیوانات بسیار مهم هستند اما مسئولیت ما اکنون در قبال انسان ها بیشتر از حیوانات است. نوشته جمع آوری و عقیم سازی سگها بدون مدیریت زمان، اتلاف هرینه و وقت است / مسئولیت ما در قبال انسان ها بیشتر از حیوانات است اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.