“بابا کی می آیی؟ “روایت دخترانی است که از نعمت پدر محروم بوده‌اند/ از همسری می‌گوید که مامور به انجام رسالت زینبی می شود

نویسنده کتاب "بابا کی می آیی؟" گفت: این کتاب دلتنگی ها و دست‌نوشته های عاطفی دختری است که از پدر فقط عکسش را نظاره کرده و سی سال بیشتر دوری او را تحمل ننمود. نوشته “بابا کی می آیی؟ “روایت دخترانی است که از نعمت پدر محروم بوده‌اند/ از همسری می‌گوید که مامور به انجام رسالت زینبی می شود اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.