برداشتن اجباری چادر در آزمون استعدادهای درخشان در رفسنجان و پاسخ رئیس آموزش و پرورش در این خصوص

رئیس آموزش و پرورش رفسنجان گفت: برداشتن چادر در آزمون استعدادهای درخشان به خاطر کج سلیقگی یکی دو تا از همکاران بوده؛ همکار کج سلیقه به مراجع ذی صلاح معرفی می شود. نوشته برداشتن اجباری چادر در آزمون استعدادهای درخشان در رفسنجان و پاسخ رئیس آموزش و پرورش در این خصوص اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.