نقشی که فاطمه، دختر معلول رفسنجانی ، با پاهایش می نگارد / تصاویر

فاطمه دختر معلول و هنرمند رفسنجانی با پاهایش نقش زندگی می نگارد. نوشته نقشی که فاطمه، دختر معلول رفسنجانی ، با پاهایش می نگارد / تصاویر اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.