کاهش سرانه مصرف نان از 12 به 6 کیلو

رئیس شرکت غله و خدمات بازرگانی شهرستان رفسنجان گفت: سرانه مصرف نان از 12 کیلو به 6 کیلو کاهش یافته است . نوشته کاهش سرانه مصرف نان از 12 به 6 کیلو اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.