سه میلیون تن محصولات باغی در رفسنجان از بین رفته است

رئیس جهاد کشاورزی رفسنجان گفت: سه میلیون تن محصولات باغی امسال در این شهرستان از بین رفته است  و متوسط پسته شهرستان 50 کیلو در هکتار است که هزینه هر کیلو پسته 200 هزار تومان می شود . نوشته سه میلیون تن محصولات باغی در رفسنجان از بین رفته است اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.