توانمندیهای روستایی و عشایری رفسنجان در انار به نمایش گذاشته شد / عکس

اولین جشنواره توانمندیهای روستایی و عشایری شهرستانهای رفسنجان و انار به میزبانی انار برپا شد. نوشته توانمندیهای روستایی و عشایری رفسنجان در انار به نمایش گذاشته شد / عکس اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.