مکتب هم چنان پرشور

بازارچه خیریه مکتب که از دوم مرادماه کار خود را در خانه سالمندان آغاز کرده بود ؛ هم چنان مورد استقبال مردم رفسنجان قرار دارد نوشته مکتب هم چنان پرشور اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.