مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، مسئله این است

به عنوان یک شهروند رفسنجانی سال ها در ذهنم با این سوال که چرا مجتمع مس سرچشمه را با نام کرمان میشناسند و نه رفسنجان کلنجار رفته ام ... نوشته مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، مسئله این است اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.