انتقاد اساتید کرمان از عملکرد تیم اقتصادی دولت / با کسانی که به خاطر ثروت، مسئولیتشان را قربانی می کنند برخورد شود

اساتید کرمانی در این بیانیه ضمن انتقاد از فرافکنی و تخریب منتقدان دولت، از دولت خواسته شده است با کسانی که به خاطر پست و مقام و با سو استفاده از ثروت و قدرت، امانت های الهی (مسئولیت ها در نظام جمهوری اسلامی) را بازیچه قرار داده اند برخورد شود. نوشته انتقاد اساتید کرمان از عملکرد تیم اقتصادی دولت / با کسانی که به خاطر ثروت، مسئولیتشان را قربانی می کنند برخورد شود اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.