تریبون نماز جمعه متعلق به همه گروه ها و سلیقه هاست / از دولت حمایت می کنیم و تذکرات برای تسریع در کارهاست / بیماری یکی از الطاف الهی است

امام جمعه رفسنجان گفت: مسئولین تریبون نماز جمعه را از خود بدانند این تریبون مقدس نظام است و متعلق همه گروه ها و سلیقه هاست. نوشته تریبون نماز جمعه متعلق به همه گروه ها و سلیقه هاست / از دولت حمایت می کنیم و تذکرات برای تسریع در کارهاست / بیماری یکی از الطاف الهی است اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.