سهم مس رفسنجان قطعا می بایست از مس کرمان بیشتر باشد

مشاور فرهنگی ورزشی مدیرعامل صنایع ملی مس ایران گفت :به مسئولین شما انتقاد دارم چرا اجازه دادید اینجوری اتفاق بیفتد اینکه بنده از جایی دیگر آمده ام این بی عدالتی بر شانه من سنگین شود این درست نیست به جایی که معین نیستیم بیشتر توجه شود و به جاهائیکه آلایندگی بیشتر است و حوزه ان مس است امکانات کمی در نظر گرفته شود . نوشته سهم مس رفسنجان قطعا می بایست از مس کرمان بیشتر باشد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.