فعالیت 550 ورزشکار و مربی در رفسنجان / با همدلی ،ورزش شهر را گسترش دهیم

مدیر عامل باشگاه مس رفسنجان گفت :اعتقاد داریم اگر قرار است باهم باشیم می توانیم در قالب یک تیم و گروه واحد ،برای شهرمان کار کنیم شهر ما شهر فاتحان اروند همیشه برای ما افتخار بوده است باید کنار هم باشیم نوشته فعالیت 550 ورزشکار و مربی در رفسنجان / با همدلی ،ورزش شهر را گسترش دهیم اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.