تغییر تیم اقتصادی کشور مطالبه جدی همه مردم است

امام جمعه رفسنجان گفت: کشور را نباید معطل کرد ، تغییر تیم اقتصادی دولت مطالبه جدی همه مردم است. نوشته تغییر تیم اقتصادی کشور مطالبه جدی همه مردم است اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.