عصبانیت آمریکا از نقش برآب شدن نقشه هایش در خاورمیانه است

فرماندار رفسنجان گفت: امروزه رسانه های غربی از سال سخت در ایران سخن می گویند ولی نمیدانند که ملت ایران در شرایط سخت پایبند نظام بوده است امریکا ازاین عصبانی است که که نقشه های انها در خاورمیانه از بین رفته است . نوشته عصبانیت آمریکا از نقش برآب شدن نقشه هایش در خاورمیانه است اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.