قدر و منزلت امام (ره) قابل مقایسه در دنیا نیست

امام جمعه رفسنجان گفت :قدر و منزلت امام (ره) قابل مقایسه در دنیا نیست بزرگی کار امام را با یک گرامیداشت نمی شود جبران کرد هر کاری که برای امام صورت می گیرد از ان ایشان نیست بلکه ازان انقلاب و مردم است. نوشته قدر و منزلت امام (ره) قابل مقایسه در دنیا نیست اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.