دستگاه های اجرایی باید در خصوص بحث امنیت غذایی به جد وارد شوند

فرماندار رفسنجان گفت :ما مسئولین فردای قیامت باید پاسخگو باشیم دستگاه های اجرایی باید در خصوص بحث امنیت غذایی به جد وارد شوند . نوشته دستگاه های اجرایی باید در خصوص بحث امنیت غذایی به جد وارد شوند اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.