دید سیاسی به خانه مطبوعات نداریم

مسئول خانه مطبوعات استان کرمان گفت : هیچ وقت اجازه ندادیم به خانه مطبوعات با دید سیاسی نگاه شود و پرهیز از سیاست زدگی در دستور کار ما قرار گرفته است. نوشته دید سیاسی به خانه مطبوعات نداریم اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.