80 دانش آموز رفسنجانی در طرح هجرت تابستان امسال شرکت می کنند

رئیس آموزش و پرورش رفسنجان گفت: 80 دانش آموز دختر و پسر برای اماده سازی 6 مدرسه در طرح هجرت تابستان امسال شرکت می کنند. نوشته 80 دانش آموز رفسنجانی در طرح هجرت تابستان امسال شرکت می کنند اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.