نجات اقتصاد کشور زیر سایه برجام اروپایی نیست

امام جمعه موقت رفسنجان گفت: نجات اقتصاد کشور زیر سایه برجام اروپایی نیست بلکه زیر سایه اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل 144 ققانون اسلاسی یعنی بها دادن به بخش خصوصی و جوانان با انگیزه این کشور است . نوشته نجات اقتصاد کشور زیر سایه برجام اروپایی نیست اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.