جنگ اقتصادی امروز روحیه جهادی رزمندگان دفاع مقدس را می طلبد

نماینده مردم رفسنجان گفت: امروز جنگ نظامی نداریم ولی به فرمایش رهبر انقلاب دشمن نسبت به ما جنگ اقتصادی راه انداخته است با روحیه جهای و صلابتی که شماها دارید در این جنگ اقتصادی کمک کنید تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم . نوشته جنگ اقتصادی امروز روحیه جهادی رزمندگان دفاع مقدس را می طلبد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.