دومین پارک بانوان در رفسنجان احداث می شود

محمدرضا عظیمی زاده گفت :برای رفسنجان وجود یک پارک بانوان کافی نیست و عملیات اجرایی یک پارک بانوان دیگر در این شهر اغاز خواهد شد . نوشته دومین پارک بانوان در رفسنجان احداث می شود اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.