آموزش‌های ایمنی و آتش نشانی به کارکنان بیمارستان علی ابیطالب(ع) رفسنجان / عکس

آموزش کارکنان بیمارستان و مرکز آموزشی-درمانی علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان در قبال عمل به مسؤولیت اجتماعی منطقه جنوب شرق انجام شد. نوشته آموزش‌های ایمنی و آتش نشانی به کارکنان بیمارستان علی ابیطالب(ع) رفسنجان / عکس اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.