حال و روز بد فرودگاه رفسنجان از دست مسئولین با تدبیرش؟!

فرودگاه رفسنجان بر خلاف رونق دو سال قبلش ، این روزها حال خوشی ندارد... نوشته حال و روز بد فرودگاه رفسنجان از دست مسئولین با تدبیرش؟! اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.