روغن موتور پردیس رفسنجان صادر کننده 11 ساله نمونه در استان

شرکت روغن موتور پردیس رفسنجان با سابقه ی 14 ساله ی موفق به کسب عنوان صادر کننده نمونه استان طی 11 سال گذشته گردیده است. نوشته روغن موتور پردیس رفسنجان صادر کننده 11 ساله نمونه در استان اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.