دولت پاسخ دهد؛ برای مشکل محصول امسال در رفسنجان چه قدمی برداشتید؟

امام جمعه رفسنجان گفت: آقای استاندار بفرمایید برای مشکل خشکسالی و محصول امسال شهرهای شمال استان چه قدمی برداشتید؟ دولت را در کار بکشید و برای مردم کاری کنید، آقایان زودتر اقدام کنند قبل از اینکه همه چیز از بین رود. نوشته دولت پاسخ دهد؛ برای مشکل محصول امسال در رفسنجان چه قدمی برداشتید؟ اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.