قتل مرد میانسال رفسنجانی در جاده سرچشمه

 مرد میانسال در رفنسجان در پی درگیری قربانی برخورد چاقو شد و جان خود را از دست داد. نوشته قتل مرد میانسال رفسنجانی در جاده سرچشمه اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.