قتل در رفسنجان / قاتل فرار کرد

 مرد میانسال در رفنسجان در پی درگیری قربانی برخورد چاقو شد و جان خود را از دست داد. نوشته قتل در رفسنجان / قاتل فرار کرد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.