برگزاری بزرگداشت فردوسی توسط مدارس نمونه دولتی شهید سجادی و پروین اعتصامی در رفسنجان / عکس

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی توسط مدارس نمونه دولتی شهید سجادی و پروین اعتصامی رفسنجان برگزار شد. نوشته برگزاری بزرگداشت فردوسی توسط مدارس نمونه دولتی شهید سجادی و پروین اعتصامی در رفسنجان / عکس اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.