ار تحریم ها وحشت نداریم / طرح مونتاژ رینگ و لاستیک اروند چرخ راه اندازی می شود

مدیرعامل کارخانه اروند چرخ رفسنجان گفت: این کارخانه کمافی السابق با توانایی بیشتر قدم برمیدارد، از تحریم ها وحشتی نداریم، این شیطنت ها همیشه بوده ما باید خودمان را آماده کنیم. نوشته ار تحریم ها وحشت نداریم / طرح مونتاژ رینگ و لاستیک اروند چرخ راه اندازی می شود اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.