بازدید خبرنگاران از 5 واحد تولیدی در شهرک صنعتی رفسنجان / گزارش تصویری

خبرنگاران رفسنجانی از 5 واحد تولیدی شهرک صنعتی این شهر بازدید کردند. نوشته بازدید خبرنگاران از 5 واحد تولیدی در شهرک صنعتی رفسنجان / گزارش تصویری اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.