راه مقابله با تهاجمات دشمن ایرانشناسی می باشد

دکتر رنجبر کریمی گفت : اگر امروز بخواهیم در مقابل تهاجماتی که کشور ما را احاطه کرده است باید ایران را بشناسیم نسل جوان را با گذشته و اینده ایران اشنا کنیم . نوشته راه مقابله با تهاجمات دشمن ایرانشناسی می باشد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.