شناختن پیشینه ایران و برگشتن به افقهای دورست مهم است

رئیس دانشگاه ولی عصر (عج) گفت : شناختن گذشته و پیشینه ایران مهم است حتی 50 سال اخیر و برگشتن به افق های دور دست و استعدادهای فعلی دانشگاه و استعدادهای طبیعی را بشناسیم نوشته شناختن پیشینه ایران و برگشتن به افقهای دورست مهم است اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.