ما باید با قدرت مردم و  همدلی  مشکلات خود را حل کنیم

علیار اسکندری نسب گفت : ما باید با قدرت مردم ، با همدلی و تفاهم مشکلات خود را حل کنیم. نوشته ما باید با قدرت مردم و  همدلی  مشکلات خود را حل کنیم اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی رفسنجان پدیدار شد.